مكانیسم تروما :

بعنوان یك تكنسین پایه فوریتهای پزشكی ،‌شما به صحنه های تصادف وسایل نقلیه یا سایر موقعیت هایی كه در آنها بیماران متحمل آسیب های تهدید كننده حیات شده اند اعزام می شوید .

برای مراقبت صحیح از چنین بیمارانی ، شما باید چگونگی وقوع تروما یا مكانیسم تروما را بدانید . در یك تروما ،‌بدن با نیرو یا انرژی برخورد می كند كه این نیرو میتواند منجر به آسیب موقت ،‌آسیب دائمی یا حتی مرگ شود

همانطور كه می دانید قسمتهای خاصی از بدن به تروما حساس تر می باشند . مغز و طناب نخاعی بسیار آسیب پذیرمی باشند . خوشبختانه این ارگانها توسط جمجمه و ستون مهره هاوچندین لایه بافت نرم محافظت می شوند . چشم ها نیز براحتی آسیب می بینند . حتی ضربه های جزئی به چشم میتواند منجر به آسیب های عمده شود . استخوانها و چند ارگان دیگر بدن مقاومتر میباشند . و ضربه های خفیف تر را بدون اینكه آسیبی ببینند تحمل می كنند .

نتیجه كلی از اطلاعات فوق این است كه شما می توانید با استفاده از مكانیسم تروما و ارزیابی سه فاكتور زیر ،احتمال وجود آسیب های جدی را پیش بینی كنید :

1- مقدار نیرویی كه به بدن وارد شده است .

2- مدت زمانی كه بدن در معرض این نیرو بوده است .

3- مناطقی از بدن كه در معرض این نیرو بوده اند .

     مكانیسم تروما :

بعنوان یك تكنسین پایه فوریتهای پزشكی ،‌شما به صحنه های تصادف وسایل نقلیه یا سایر موقعیت هایی كه در آنها بیماران متحمل آسیب های تهدید كننده حیات شده اند اعزام می شوید .

برای مراقبت صحیح از چنین بیمارانی ، شما باید چگونگی وقوع تروما یا مكانیسم تروما را بدانید . در یك تروما ،‌بدن با نیرو یا انرژی برخورد می كند كه این نیرو میتواند منجر به آسیب موقت ،‌آسیب دائمی یا حتی مرگ شود

همانطور كه می دانید قسمتهای خاصی از بدن به تروما حساس تر می باشند . مغز و طناب نخاعی بسیار آسیب پذیرمی باشند . خوشبختانه این ارگانها توسط جمجمه و ستون مهره هاوچندین لایه بافت نرم محافظت می شوند . چشم ها نیز براحتی آسیب می بینند . حتی ضربه های جزئی به چشم میتواند منجر به آسیب های عمده شود . استخوانها و چند ارگان دیگر بدن مقاومتر میباشند . و ضربه های خفیف تر را بدون اینكه آسیبی ببینند تحمل می كنند .

نتیجه كلی از اطلاعات فوق این است كه شما می توانید با استفاده از مكانیسم تروما و ارزیابی سه فاكتور زیر ،احتمال وجود آسیب های جدی را پیش بینی كنید :

1- مقدار نیرویی كه به بدن وارد شده است .

2- مدت زمانی كه بدن در معرض این نیرو بوده است .

3- مناطقی از بدن كه در معرض این نیرو بوده اند .

شما واژه های ترومای بسته (بلانت) و ترومای نافذ را زیاد شنیده اید .

در ترومای بلانت ،‌نیروی وارده در منطقه وسیعی از بدن پخش می شود و پوست معمولاً‌سالم می ماند و زخمی نمی شود

ولی ارگانها و بافتهای زیرین ، در محل نیروی وارد شده ممكن است دچار آسیب شده باشند .

در ترومای نافذ ،‌ نیرو به منطقه كوچكی از بدن وارد می شود .

و میتواند پوست را سوراخ كرده و یك زخم باز با خطر عفونت بالا ایجاد كند

شدت آسیب بسته به خصوصیات عامل ایجاد كننده ، مقدار انرژی وارد شده و قسمتی از بدن كه در معرض قرار گرفته است دارد .

تصادفات وسایل نقلیه

در تصادفات وسایل نقلیه ، میزان نیروی وارد شده به بدن مستقیما با سرعت وسیله نقلیه مرتبط می باشد . هر چه سرعت وسیله نقلیه بیشتر باشد نیروی وارد شده به بیمار بیشتر است . بنابراین باید مناطقی از بدن بیمار،ارزیابی شود كه احتمال آسیب آنها بیشتر است .

همچنین حین ارزیابی تا حدی ، مسائل زیر را در نظر داشته باشید :

موقعیت قرار گرفتن بیمار در وسیله نقلیه ، استفاده از كمربند ایمنی و اینكه هنگام تصادف ، بدن بیمار به كدام سمت منحرف شده است

شكل 6 –8 : A : آسیب به اندامهای تحتانی و لگن میتواند هنگام برخورد ناگهانی زانو با داشبورد ایجاد شود .

B: آسیب به قفسه سینه و شكم میتواند در اثر برخورد ناگهانی با فرمان وسیله نقلیه ایجاد شود .

رانندگان در مقایسه با بقیه سرنشینان وسیله نقلیه خطر بیشتری برای ابتلا به آسیب های جدی ، دارا می باشند .

چون احتمال برخورد ناگهانی قفسه سینه ،‌ شكم یا سر راننده با چرخ فرمان وجود دارد . سرنشین صندلی جلو نیز ممكن است به علت برخورد ناگهانی با داشبورد دچار آسیب شود .

خطر‌آسیب های جدی ، همچنین به استفاده صحیح از كمر بند ایمنی بستگی دارد . مجروحینی كه از كمربند استفاده نكرده اند ، برای تعدادی از آسیب ها در خطر بیشتری می باشند ، ‌چون ممكن است به بیرون از وسیله نقلیه پرتاب شوند . همچنان كه آنها حین تصادف به بالا و پائین می افتند ممكن است با فرمان ،‌ داشبورد – شیشه ها ‌، ‌سقف ، بدنه و كف وسیله نقلیه برخورد كنند و از آن بدتر ،‌ مجروحی كه كمر بند ایمنی را نبسته است ، ممكن است از وسیله نقلیه به بیرون پرتاب شود و خطر ترومای سر ، طناب نخاعی و حتی مرگ برای این مجرو حان وجود دارد .

 

سقوط :

در سقوط میزان نیروی وارد شده به بدن ،‌مستقیماً‌ با ارتفاع سقوط مرتبط می باشد .

پیش بینی مناطقی از بدن كه در اثر سقوط دچار آسیب می شوند بسیار مشكل است . سقوط از ارتفاع خیلی زیاد ،‌ سقوط با انرژی زیاد نام دارد و بیماران باید به ترتیب زیر بررسی شوند . هر بیماری كه از ارتفاع بیشتر از سه برابر قدش یا ارتفاع بیشتر از 5/4 تا 6 متری سقوط كرده است ، باید در خطر ابتلا به آسیب های جدی در نظر گرفته شود . در كودكان سقوط از ارتفاع 2 تا 3 برابر قدشان یا تقریباً‌ بیشتر از 3 متر ، ‌بالقوه كشنده است .

اگر شرایط بیمار پایدار است ،‌شما باید تلاش كنید تا دقیقا اتفاقات حین سقوط را مشخص كنید . همچنین اگر ممكن است شما باید تعیین كنیدكه چرا و چگونه بیمار به زمین افتاده است . این اطلاعات یا از خود بیمار یا اطرافیان به دست می آید و در پیش بینی مناطقی از بدن كه آسیب جدی تری دیده اند به شما كمك می كند .

گلوله و زخم ناشی از آن :

ترومای نافذ اغلب نتیجه تروماهای ناشی از گلوله می باشد و ارزیابی این زخم بسیار مشكل است چون شواهد خارجی بسیاراندكی ازآسیب واقعی وجود دارد .

میزان نیروی وارد شده به بدن از طریق یك گلوله ،‌ مستقیما وابسته به قطر اسلحه و فاصله محل شلیك اسلحه تا بیمار می باشد .

زخم های ناشی از اسلحه با قطر زیاد ، یا تفنگ ، جزو ‌آسیبهای با انرژی بالا محسوب می شوند .در مقایسه ،‌نیرویی كه در آسیب های ناشی از چاقو به بیمار وارد می شود ، اندك است ولی این آسیب ها نیز میتوانند كشنده باشند . پیش بینی مناطقی از بدن كه در ترومای نافذ آسیب می بیند بسیار مشكل است . در زخمهای ناشی از گلوله ، پیش بینی مناطق آسیب دیده ، با كشیدن یك خط فرضی بین محل ورود و خروج گلوله ممكن می شود

به یاد داشته باشید كه ، اگر چه گلوله میتواند آسیب جدی به استخوانهای متراكم و ارگانهای بدن وارد كند ولی تعیین مسیر دقیق گلوله غیر ممكن است .

برخی گلوله ها طوری طراحی شده اند كه پس از ورود به بدن می چرخند یا توقف می كنند . در زخمهای ناشی از چاقو ،‌ مناطقی از بدن كه آسیب دیده اند با نگاه به محل ورود و طول وسیله استفاده شده ، اگر در دسترس باشد ، مشخص می شود به یاد داشته باشید كه شما فقط میتوانید وسعت آسیب را تخمین بزنید .

حمله یا هجوم میتواند سلاح را پس از ورود به بدن ، به جلو و عقب حركت دهد و منجر به آسیب های بیشتری شود .

تعیین نوع بیماری :

شما به عنوان یك تكنسین پایه فوریت پزشكی با موارد متعددی از بیماران طبی مثل بیماران ترومایی برخورد خواهید كرد . در بیماران ترومایی ،‌شما ارزیابی مكانیسم آسیب را بعنوان جزئی از ارزیابی صحنه حادثه انجام می دهید .

در بیماران طبی شما باید نوع بیماری را ارزیابی كنید . شباهت هایی بین مكانیسم آسیب و نوع بیماری وجود دارد .در هر دو مورد شما باید دنبال اطلاعاتی باشید كه چگونگی بروزحادثه رابه شما نشان می دهد .

شما باید تلاش كنید تا نوع بیماری را مشخص كنید منظور از مشخص كردن نوع بیماری ، پرسیدن شكایت اصلی بیمار[1] می باشد .

شكایت اصلی بیمار همان مشكلی است كه بیمار به آن دلیل با 115 تماس گرفته است .

برای تشخیص سریع تر نوع بیماری از بیمار و خانواده و اطرافیان در مورد مشكل بیمار بپرسید و همزمان صحنه را بررسی كنید تا راهنماهای لازم برای یافتن مشكل را بیابید .

شما ممكن است بسته های قرص خالی و مواد سمی كه اطراف بیمار وجود دارد ببینید یا متوجه شرایط غیر بهداشتی زندگی بیمار شوید .

شما باید متوجه بوهای غیر معمول ، تند وبد در صحنه حادثه باشید . مثل بوی بد رنگ آمیزی تازه كه در یك اتاق بسته پیچیده باشد .

شما باید متوجه صدای خش خش ، مثل صدای نشت از سیستم اكسیژن منزل باشید .

هنگام شروع ارزیابی بیمار ،‌ ارزیابی های فوق از صحنه حادثه را به خاطر داشته باشید .

تعیین تعداد بیماران :

بعنوان جز‌ئی از ارزیابی صحنه حادثه ،‌شما باید تعداد صحیح كل بیماران را تعیین كنید . تعیین تعداد بیماران برای تعیین نیاز به نیروی كمكی نظیر تیم HAZMAT یا تیم نجات ویژه برای شما ضروری می باشد .

برای تعیین نیاز به نیروی كمكی بیشتر سوالات زیر را از خود بپرسید ؟

- چند بیمار وجود دارد ؟

- وضعیت آنها چگونه است ؟

- چه كسی با اورژانس 115 تماس گرفته است ؟

- آیا صحنه جنایی است و نیاز می باشد مدارك موجود در صحنه حفظ شوند ؟

- آیا در صحنه حادثه احتمال به خطر افتادن امنیت شما و همكارتان وجود دارد ؟

زمانی كه چند بیمار وجود دارد شماباید بلافاصله برای درخواست كمك اضافی تماس بگیرید و سپس شروع به تقسیم بندی‌(‌تریاژ) بیماران كنید

تریاژ روندی است كه در آن چگونگی وضعیت هریك از بیماران تعیین می شود . به محض انجام تریاژشما باید شروع به درمان حمایتی و انتقال بیمارانی كنید كه وضعیت آنها وخیم تر میباشد .

یك تكنسین با تجربه باید به انجام تریاژ ،‌ آگاهی كامل داشته باشد . این كار در شرایطی كه بیماران متعددی وجود دارند به شما كمك خواهد كرد تا اقدامات حمایتی ، تقسیم نیروی كمكی و تجهیزات را به نحو موثر تری انجام دهید .

اگر تعداد زیادی بیمار وجود دارد یا به تجهیزات بیشتری مورد نیاز است طبق برنامه حوادث بزرگ عمل كنید .

در چنین موقعیت هایی ،‌همیشه برای درخواست نیروی كمكی نظیر ،‌ پلیس ، آتش نشانی ،‌واحد امداد و نجات و تیم مراقبت های حمایتی پیشرفته[2] ‌یا هر واحد دیگری هر چه سریعتر تماس بگیرید .

تماس برای درخواست نیروی كمكی و حتی نیروهای فوق العاده عالی هرگز كار اشتباهی نمی باشد . به یاد داشته باشید که درخواست کمک اضافی حتما باید قبل از شروع مراقبت از بیمار باشد.

ارزیابی اولیه :

طی ارزیابی صحنه حادثه شماباید بر اساس اطلاعات هنگام اعزام‌ ،‌ شرایط بیمار را به دقت بررسی كنید و سوالاتی را در موردامن بودن صحنه حادثه بپرسید . این مراحل بسیار با اهمیت می باشند .

و مهم تر اینكه ، با روشن شدن پاسخ این سوالات از امنیت خودتان مطمئن می شوید ولی ارزیابی واقعی بیمار از هنگامی كه شما بر بالین بیمار حاضر می شوید ، شروع می شود .

ارزیابی اولیه تنها یك هدف بسیار مهم وحیاتی دارد و آن تشخیص و درمان سریع خطرات تهدید كننده حیات می باشد.

اطلاعاتی كه نشانه شرایط تهدید كننده حیات می باشند ، به طرق مختلف به دست می آیند : مثل وضعیت ظاهری بیمار و ‌شكایت اصلی بیمار ،‌مكانیسم آسیب در بیماری كه دچار تروما شده باشد .

از لحظه ای كه شما به صحنه و سپس به بیمار نزدیك می شوید یك حدس كلی راجع به وضعیت بیمار در ذهن شما شكل خواهد گرفت .

این حدس كلی بر اساس ارزیابی فوری شما از محیط اطراف ،‌ علایم ونشانه های موجود ،‌مكانیسم آسیب در بیمار ترومایی و شكایت اصلی بیمار میباشد .

در (جدول 2-8 ) اجزای ارزیابی اولیه نام برده شده است .

 

جدول 2-8 ارزیابی اولیه

 

حدس كلی در مورد وضعیت بیمار

ارزیابی وضعیت هوشیاری

ارزیابی راه هوایی

ارزیابی تنفس

ارزیابی گردش خون

تشخیص بیمارانی كه انتقال سریع آنها در اولویت است .

 

حدس كلی در مورد وضعیت بیمار :

حدس كلی در مورد وضعیت بیمار بسیار مهم می باشد . زیرا در تشخیص بیمارانی كه انتقال آنها در اولویت می باشد‌، تشخیص مكانیسم تروما (‌اگر بیمار ترومایی باشد ) ،‌ ارزیابی خطرات بالقوه تهدید كننده حیات و قضاوت در مورد صحت اطلاعاتی كه بیمار به شما می دهد ،‌به شما كمك خواهد كرد .

هنگامی كه وارد صحنه می شوید ‌،‌ به وضعیت بیمار توجه كنید :

دقت كنید كه بیمار آرام است یا حركت می كند ،‌هوشیاراست یابی هوش ،‌خونریزی داردیا نه ؟‌

مكانیسم آسیب یا نوع بیماری را مشخص كنید .

به گفته های بیمار و اطرافیان گوش فرا دهید . به بوهای خاص تنفس بیمار كه نشانه وجود مواد سمی ، دود یا الكل می باشد توجه كنید .

هنگامی كه بر بالین بیمار حاضر شدید می توانید نبض، وجود درد و بدشكلی اندامهای بیمار را بررسی كنید .

اگر بیمار شما هوشیار است ،‌قبل از شروع به معاینه فیزیكی ،‌تا حدی كه ممكن است اطلاعاتی در مورد وضعیت ایجاد شده كسب كنید . برای گرفتن اطلاعات از بیمار ، خود را معرفی كرده وبه او بگویید یك تكنسین فوریتهای پزشكی هستید و برای كمك كردن به او آمده اید . سپس سوالاتی در مورد سن ،‌ نژاد ،‌ جنس و شكایات اصلی بیمار بپرسید و در تمام مدت ارزیابی ،‌ صحبت كردن و سوال كردن از بیمار را ادامه دهید.

برای بدست آوردن یك حدس كلی در مورد وضعیت بیمار باید سوالات زیر رااز خود بپرسید .

- آیا به نظر می رسد كه بیمار وضعیت تهدید كننده حیات داشته باشد ؟ راهنمای این سوال ،‌وجود اختلال هوشیاری ، ‌تنفس واضحاً‌ مشكل ،‌خونریزی خارجی شدید ،‌و پوست بسیار رنگ پریده یا سیانوتیك در بیمار می باشد .اگر به وجود شرایط تهدید كننده حیات شك كردید هر چه سریعتر اقدامات حمایتی را انجام داده و بیمار را منتقل كنید .

- آیا بیمار در اثر تروما دچار آسیب شده است ؟‌ اگر چنین است مكانیسم آسیب چگونه بوده است ؟‌ بر اساس مكانیسم آسیب ،‌ آیا انتظار دارید كه بیمار دچار آسیب جدی شده باشد ؟‌اگر چنین است خطر ناكترین آسیبهای ممكن را در نظر گرفته و درمان آنها را شروع كنید مانند بی حركت ساختن ستون مهره ها .

- آیا بیمار ارتباط برقرار میكند و قادر به پاسخ دادن به سوالات می باشد ؟‌ اگر قادر به پاسخ گویی نمی باشد شما نیاز دارید ،‌ به مهارتهای خود در معاینه فیزیكی و همچنین گفته های اطرافیان اطمینان كنید

خارج کردن بیمار

بیشتر حوادثی که EMT-B  با آن مواجه می شود تصادفات وسایل نقلیه موتوری است امداد رسانی به بیمار با ارزیابی صحنه حادثه آغاز می شود

نقش اولیه EMT-B در امداد رسانی دستیابی  به بیمار با حداکثر سرعت ممکن است بطوریکه با حداکثر ایمنی و به منظور انجام ارزیابی  ومراقبت از بیمار صورت گیرد حتی در زمانی که امداد رسانی در حال انجام است دو وظیفه اصلی شما در امداد رسانی عبارتند از

1-      ایمن نگه داشتن خود وهمکاران

2- جلوگیری از وارد شدن آسیب بیشتر به بیمار

برنامه ریزی اعزام

به محض دریافت فراخوان از مرکز باید ارزیابی کنید که موانعی در دستیابی به بیمار وخارج ساختن وی وجود دارد یا نه به عبارت دیگر آیا این تصادف موقعیتی است که به روشهای خاص امداد رسانی نیاز دارد

 در آغاز این سوالات را از خود بپرسید

1-      آیا بیمار آسیب دیده یا ناخوش است؟

2-      مکانیسم آسیب چیست؟

3-      محل تصادف کجاست؟

4-      تصادف در چه زمانی ازروز اتفاق افتاده است؟

5-      شرایط آب وهوایی چگونه است ؟

6-      آیا درمورد بدام افتادن بیمار گزارشی رسیده است؟

7-      آیا در مورد نشت یا پاشیدن مواد گزارشی در دست هست یا نه

تصادفات وسایل نقلیه موتوری

تصادفات نقلیه موتوری بیشترین مشکلات امداد رسانی هستند  عواملی مثل زمان و محل را برای ارزیابی ذهنی احتمال وجود بیمار به دام افتاده  ودستیابی دشوار مد نظر قرار دهید

تعداد تصادفات در طی ساعت پر ترافیک بیشتر است اما به دلیل اینکه در ترافیک سرعت ماشینها کمتر است  احتمال بدام افتادن وایجاد آسیب های جدی کمتر است زمانی که ترافیک کمتر می شود سرعت افزایش می ابد  ومیزان بدام افتادن – آسیبهای جدی  ومرگ ومیر افزایش میابد  تصادف در یک آزاد راه نسبت به زمین پارکینگ با احتمال بیشتر بدام افتادن بیماران در ارتباط است

ارزیابی صحنه

منتظر موارد غیر قابل انتظار باشید 0 ارزیابی صحنه فرایندی پیوسته است حتی پس از رسیدن به بیمار در مورد تغییرات اطراف خود هوشیار باشید  ماشین آسیب دیده می تواند آتش بگیرد-بیماری که در نزاع بوده ممکن است ناگهان بفکر انتقام بیفتد –یا مواد ممکن است از مخزنی که وازگون شده نشت کنند

تجهیزات حفاظت شخصی 

صحنه تصادف معمول وسایل نقلیه موتوری یا سایر موقعیتهای امداد رسانی ذاتاً خطرناک هستند وجود موادی مانند شیشه-فلزات تیره- مایعات قابل اشتعال- اسید باتری  وخون عادی هست  در هر حادثه ای که چنین خطراتی دارند باید لباس و تجهیزات حفاظتی مناسب  مورد استفاده قرار گیرد

حداقل وسایل حفاظتی برای EMT-B  عبارتند از

حفاظت از چشم و سر- دستکش های یکبار مصرف-  وهر گونه تجهیزات حفاظتی که برای جلوگیری از تماس مستقیم با خون  یا مایعات بدن ضروری است

امنیت صحنه حادثه

مهمترین نکته ای که باید در هر مورد اورژانسی بخاطر سپرد ه شود اینست که ایمنی شما همیشه در اولویت اول است به تجزیه وتحلیل خطر توجه کنید نه به گرفتار شدن در خطر  هرگز خودرا در موقعیتی که کاملا ایمن نیست گرفتار نکنید هر چند گاهی بخاطر آوردن این مطلب دشوار است  از جمله خطرات احتمالی در صحنه تصادفات سیم های برق وترافیک می باشند

سیمهای برق

همیشه سیم قوی که بر روی زمین افتاده رادارای برق حساب کنید اگر سیمهای برق را بر روی زمبن افتاده در نزدیکی یا در تماس با وسیله نقلیه مشاهده کردید منطقه باید جهت جلوگیری از تماس اتفاقی حفاظت شود

اگر بیمار در ماشین است فریا بزنید یا با بلند گو اعلام کنید به آنها بگویید که شرکت برق در راه است  به آنها بگویید در داخل وسیله نقلیه خود بمانند زیرا اینکار از تلاش برای بیرون آمدن ایمن تر است تایرهای ماشین عایقی بین ماشین وزمین ایجاد می کنند

ترافیک

برای تامین ایمنی صحنه حادثه ترافیک باید تحت کنترل قرار گیرد هدایت ترافیک معمولا به عهده پلیس می باشد

بطور کلی بی خطرترین روش برای کنترل ترافیک در تصادف شدید وسایل نقلیه متوقف کردن ترافیک وتغییر مسیر آن به جاده های دیگر است اینکار هم امنیت بیمار وناظرین را تامین می کند هم امنیت امداد گران را

چراغهای مخروطی باید آنقدر از صحنه حادثه دور باشند که ماشین ها بتوانند قبل از برخورد با صحنه حادثه به شکلی بی خطر متوقف شوند حتی اگر راننده از فاصله دور به مخروطها توجهی نکند 
تعیین محل بیماران

دربیشتر تصادفات یک بیمار در گیر می شود که به آسانی قابل دستیابی است همیشه محل بیمار را قبل از تلاش برای دستیابی به وی تعیین کنید با اینکار قادر به جلوگیری ازآسیبهای بیشتر خواهید بود

در برخی از تصادفات بیش از یک بیمار گرفتا ر می شود  وپیدا کردن آنها همیشه آسان نیست

در انفجارها-ریختن آوار -امداد رسانی در گودال یا فضای تنگ  و حوادث ناشی از مواد خطرناک تععین محل بیماران دشوار است این مسئله در برخورد شدید وسیله نقلیه- چپ کردن ماشین وتصادفات خارج جاده ای نیز صادق است  هم در محل حادثه اورژانس هم در اطراف به دنبال بیماران بگردید وجود صندلی ماشین خالی و بلوز کوچک در صندلی پشت ممکن است بر وجود کودکی در حادثه خبر کند

ایمنی وسیله نقلیه

اگر ماشین اتش نشانی هنوز در صحنه حاضر نشده است کپسولهای آتش نشانی را از وسیله نقلیه خود برداشته  وآنرا نزدیک محل تصادف قرار دهید در صورت لزوم برای بی حرکت کردن وسیل نقلیه بدون تجهیزات خاص می توانید از اشیائ سفت مانند تایر یدکی -قطعات چوب یا الوار در جلو وپشت چرخ استفاده کرد  تا حرکت وسیله نقلیه به حداقل برسد اگر قطع کردن باطری ماشین ضروریست ابتدا کابل منفی باطری را جدا کنید (قبل از قطع جریان شیشه پنجره ها را پایین بکشید  درهای قفل شده ماشین را باز کنید و صندلی رادر  وضعیتی قرار دهید که بیشترین دسترسی به بیمار فراهم شود )

اگر اول کابل مثبت را جدا کنید ممکن است باعث جرقه زدن  وایجاد آتش سوزی شود

دستیابی به افراد  مقیم در منزل

برای دسترسی به بفردی که در جایی ساکن است زمانی که در قفل شده است ابتدا دراطراف خانه قدم بزنید تا در یا پنجره بازی را پیدا کنید سعی کنید محل بیمارا را با فریاد زدن  ونگاه کردن از طریق پنچره ها پیدا کنید اگر به ورود اجباری به محل نیاز دارید از پلیس یا اتش نشانی کمک بگیرید

ساده ترین  وارزانترین روش برای ورود اجباری معمولا شکستن پنچره است لگد زدن به در توصیه نمی شود چون ممکن است باعث آسیب دیدگی شما شود ومی تواند خرابی پر هزینه ای ایجاد کند همچنین پس از این کار محافظت کردن از فرد بیمار دشوار خواهد بود

پس از رسیدن پلیس  وآتش نشانی برای ورود اجباری بصورت زیر عمل کنید

1-   درب یا پنجره قفل نشده ای پیدا کنید در همان زمان از هر پنجره ای به داخل نگاه کنید  وفریاد بزنید تا محل بیمار تعیین شود و خطرات احتمالی مورد بررسی قرار گیرند

2- اگر پنجره ای باز است وبا تور سیمی مسدود شده تور را پاره کنید

2-      اگر باید پنجره را بشکنید اتاقی را انتخاب کنید که بیماری در آن نباشد

3-   اگر بیمار بیدار است وپاسخ میدهد او را از انچه که می خواهید انجام دهید آگاه کنید برای شکستن شیشه از چراغ قوه یا زنجیر چرخ استفاده کنید  یک انتهای این وسیله را محکم در دست بگیرید  وبه گوشه بالای شیشه ای که به شما نزدیک است بکوبید بالای سر خود  ضربه نزنید

4-      قبل از رسیدن به داخل  و باز کردن قفل پنجره یا قطعات شکسته شده شیشه را از چار چوب تمییز کنید

دستیابی به بیمار در وسایل نقلیه

در حین دستیابی به بیمار عملکرد اصلی شما مراقبت از بیمار است پس از بی خطر شدن صحنه حادثه  ابتدا در اطراف ماشین قدم بزنید تا مکانیسم آسیب ونحوه رویکرد به بیمار را تعیین کنید  اگر از پهلو به بیمار نزدیک شوید بیمار ممکن است سر خود را به سمت شمابچر خاند وباعث تشدید آسیب ستون فقرات شود ) اگر بیمار پاسخ  می دهد نگاه مستقیم به  به چشم های او در حین در خواست بمنظور عدم حرکت سر وگردن حائز اهمیت می باشد  تا زمانی که به بیمار دسترسی پیدا کنید  بتوانید ستون فقرات او را ثابت نگه دارید مرتبا تاکید کنید که حرکت نکند  به بیمار بگویید تمرکز بر روی هر شی ء که مستقیما روبروی وی قرار دارد به کاهش شانس حرکت کردن گردن کمک خواهد کرد 

در ماشین همیشه راه انتخابی برای دستیابی به بیمار است د ر غیر اینصورت سریعترین راه دستیابی به بیمار شکستن پنجره است  قبل از شکستن پنجره اتومبیل به بیمار بگویید چه کاری می خواهید انجام دهید

پس از پوشیدن وسایل محافظتی دورترین پنجره را نسبت به بیمار انتخاب کنید  واگر زمان اجازه میدهد آنرا با کاغذ ضرب گیر یا نوار چسب های پهن بپوشانید

ابزاری تیز مانند پیچ گوشتی  را در برابر گوشه پایینی پنجره قرار دهید  و با چکش بر روی ابزار ضربه بزنید

با دقت شیشه شکسته را بر دارید از بالا شروع کنید  وتا زمانی که تمام شیشه ها بر داشته شوند ادامه دهید

-سعی کنید قفل در  را باز کنید اگر موفق نشدید قبل از خزیدن به داخل وسیله برای دستیابی به بیمار لبه در را با پتو یا برزنت بپوشانید

خارج ساختن بیمار

اجزاء اصلی خارج ساختن بیمار عبارتند از ارزیابی صحیح–پایدار کردن وضعیت-دستیابی به بیمار-خارج کردن بیمار از محل گرفتاری-و بیرون آوردن بیمار نقش EMT در هنگام پایدار کردن وضعیت وسیله نقلیه  وخارج ساختن بیمار مراقبت از وی است

توجه: مراقبت از بیمار همیشه بر بیرون آوردن وی از وسیله نقلیه مقدم است مگر اینگه تاخیر در بیرون آودن وی -زندگی او -پرسنل EMS یا سایر امداد گران را بخطر بیندازد

 

مراقبت از بیمار

همانند هر حادثه اورژانسی اولویت اول همیشه توجه به ایمنی خود است (اگر شما هم به مجروح دیگری تبدیل شوید برای بیمار مفید نخواهد بود )قبل از رسیدن به بیمار مطمئن شوید که صحنه حادثه بی خطر است –وسیله نقلیه در وضعیت پایدار است  واز تجهیزات محافظتی مناسب استفاه کرده اید

پس از دستیابی بی خطر  به بیمار –ستون فقرات گردنی را پابت نگه دارید –ارزیابی اولیه را تکمیل نمایید  ومداخلات حیاتی را به انجام رسانید وبه محض دستیابی به بیمار با او تماس برقرار کنید در حین نجات کنار بیمار بمانید شما علاوه بر تلاش برای ارزیابی ثابت نگه داشتن  واحیاء مسئول کمک رسانی به بیمار در حین فرایند خارج سازی و آماده کردن ذهنی وجسمی وی برای  رها شدن از قراضه ها هستید  اغلب اینکار به دو EMT- نیاز دارد یکی از آنهاعمل  ثابت نگه داشتن ستون فقرات را با کمک دست انجام داده و با بیمار ارتباط برقرار می کند  و دیگری وضعیت بیمار  را ارزیابی کرده و آسیبهای بالقوه خطرناک را درمان می کند

قبل از خارج ساختن بیمار از وسیله نقلیه با کمک روشهای خارج سازی نرمال یا سریع ستون فقرات وی را بصورت حفاظت شده ثابت  ودر صورت امکان بی حرکت کنید تنها استثناء این قانون زمانی است که تهدید ی فوری برای زندگی بیمار یا شما مانند آتش سوزی وجود دارد که به حرکتی فوری بدون  حفاظت از ستون فقرات نیاز دارد

مثال:

در جاده تصادف اتومبیل رخ داده وچندین مجروح دارد  وچند مورد از بدام افتادن بیماران گزارش شده است در صحنه ماشین پژو 405 را می بینید که از جلو با قسمت جلویی یک کامیون بزرگ برخورد کرده  جلوی ماشین فشرده شده و در زیر میله جلوی کامیون فرو رفته  دو مصدوم جوان در پژو بدون حرکت در صندلی جلو می بینید در حالیکه پارگی های متعدد در صورت دارند که خونریزی قابل توجهی کرده اند  چه اقدامی انجام میدهید

أ‌-        انجام ارزیابی ذهنی  ومرور احتیاطهای لازم در ذهن خود

ب‌-  در صورت امکا ن را ه هوایی بیماران را از خارج ماشین باز نگه دارید  ستون فقرات گردنی را ثابت نگاه داشته هر گونه خونریزی جدی را کنترل نمایید و...


  • پست بای
  • قالب بلاگفا
  • ضایعات
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic